Praktijk

Maaike

Buurman

Therapie

met

betrokkenheid

Klachten

Praktijk Maaike Buurman zet zich in om op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Het kan toch voorkomen dat er onvrede of een klacht is. Het is goed om daar niet mee te blijven rondlopen. 

Wat te doen?

Allereerst is het handig het gesprek met Maaike aan te gaan, als het moeilijk is om het onder woorden te brengen kan dat ook schriftelijk. 

Wanneer het niet lukt om het met Maaike te bespreken of het lukt niet om het samen op te lossen, dan is er een klachtenfunctionaris bij de beroepsvereniging, de NBVH. Deze ondersteunt dan bij het indienen van een klacht. Mocht dit ook nog niet voldoende zijn, dan is er ook nog de onafhankelijke geschillencommissie.

 

 

Hopelijk hoeft het niet zo ver te komen. 

 

 

Praktijk Maaike Buurman is aangesloten bij de SCAG